BARBORA PEJŠKOVÁ, rozená Paloncová
Narozena v roce 1979 v Bohumíně.
1993 – 1997  studium na Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně.
1997 – 1998 studium na soukromé škole výpočetní techniky Net Office school v Orlové.
1998 – 2003  studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové – obor výtvarná výchova - ruský jazyk.
•  od r. 2007 je členem UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ HRADEC KRÁLOVÉ.
•  od r. 2009 je členem VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ.
•  r. 2010 absolvent Hradecké fotografické konzervatoře.

 

BARBORA PEJŠKOVÁ, born Paloncová
Born in 1979 in Bohumín town.
1993 - 1979 studied at the Grammar school of František Živný in Bohumín.
1997 - 1998 studied at the private school of computers Net office school in Orlová.
1998 - 2003 studied at the Faculty of Education, University of Hradec Králové - specialization arts - russian language.
• Since 2007, member of the Union VISUAL ARTIST HRADEC KRÁLOVÉ.
• Since 2009, member of the Free ASSOCIATION OF PHOTOGRAPHERS in east Bohemia.
• 2010 graduated photographic Conservatory in Hradec Králové.